Separations box

Separation

Som mælkeproducent og landbrugsmand tager du hver dag hånd om dine køer og muligheden for separation sikrer en minimal arbejdsindsats og mindre stress for dine køer. Separationsbokse er en nødvendighed. Skulle køerne fanges manuelt eller fordeles i grupper og ledes i returgangen fra malkecentret, ville arbejdsopgaven i en stor besætning være næsten håbløs.

 

I nutidens verden er det en udfordring at være en bæredygtig og rentabel mælkeproducent.
Enkle og innovative løsninger skal matche dine og dine dyrs behov, så du kan arbejde effektivt. Derfor finder vi sammen enkle og innovative løsninger der matcher din produktion af mælk.

 

Nye malkecentre indrettes i dag ofte med en separationsenhed i returgange så køerne automatisk kan separeres til et behandlingsafsnit. Det er vigtigt, at køerne efter malkningen ikke sænker hastigheden på ko trafikken i returgangen fra malkecentret og dermed forstyrrer malkningen.

Returvejen fra malkecentret skal virke naturlig for køerne. Drivgange umiddelbart før og efter separationen skal være indsnævret og må ikke være for brede. Der må ikke kunne gå flere køer ved siden af hinanden. Det er endvidere vigtigt, at returgangene og separationsboksen er af en udformning, så køerne ikke kan komme til skade, hvis der opstår pludselig uro. Skillevæggene på returgangen skal helst gå så tæt mod gulvet, at en ko, der falder, ikke kan få et ben i klemme under væggen.  Ja udfordringerne er mange.

Apollo separation

Med APOLLO SEPARATION kan du separere køerne ved hjælp af en eller flere separationsbokse. Kørerne kan separeres baseret på manuelt input (Unicom eller Milk Parlor Monitor – touchskærm) eller automatisk.

Du kan optimere og indstille separation og få hermed komplet kontrol og klart overblik via den grafiske oversigt. Derforuden har du adgang 24/7 via din touchskærm i malkestalden eller din pc /mobil. Det betyder, at du altid kan reagere på problemer som APOLLO gør dig opmærksom på.

Sammen styrker vi dyrevelfærden
Kontakt

Log in with your credentials

Forgot your details?