Traditionel malkestald

Fremtidssikret innovation til din bedrift

Står du med overvejelser om ny eller reinvestering i dit malkeanlæg og produktionsudstyr? Vi ved det er mange overvejelser og faktorer, der skal tages med i betragtning. Hvilke forbedringer og optimeringer kan der gøres.

 

Som din sparringspartner tager vi en gennemgang af mulighederne med dig, så den løsning du vælger er bæredygtig og rentabel i en foranderlig verden.

Vi kan tilbyde dig forskellige muligheder:

  • SAC Side by side og Swing over/90 grader
  • Sildeben og Swing over/ 60 og 30 grader
Sammen styrker vi din bedrift med fokus med koen, mælken og malkeren

SAC Side by side

SAC swing-over-malkestalde er ideelle til køer af samme størrelse og har en høj kapacitet i forhold til investeringens størrelse. I dette system sikrer det fleksible slangestyr en perfekt placering af malkesættet. Malkningen starter automatisk, når pattekop-sættet svinger til malkestaldens modsatte side for at malke en ko.

Fordele

  • Høj kapacitet i forhold til din investering – lavere service omkostninger
  • Malkningen starter automatisk, når apparatet svinger til malkestaldens modsatte side for at malke en ko
  • Den hurtige udgang giver dig en endnu højere kapacitet
Kontakt

Side by side

Side by side kælder / vacumpumpe

Log in with your credentials

Forgot your details?