Mælkekøling

Mælkekøling er essentiel for hele din mælkeproduktion og bedrift

Her opbevarer du mælken inden den sendes videre til Mejeriet. Du ved at mælken skal holdes forsvarlig afkølet og bakteriefri. Du ved det kræver kapacitet også på længere sigt. Du ved mælkekøling er en stor energiressource.

I samarbejde finder vi en løsning på en driftsikker og energiøkonomisk køletank, der sikrer en høj mælkekvalitet.

Som mælkeproducent ved du at hurtig og effektiv mælkekøling er den eneste måde at bevare en optimal mælkekvalitet og få den højeste mælkepris fra mejeriet.

Samtidig er udfordringen at finde en mælketank eller mælkesilo, der er energiøkonomisk.

Hvilke tekniske krav skal du være opmærksom på og skal tanken placeret indendørs eller udendørs. Som mælkeproducent har du mange bolde i luften døgnet rundt. Alt sammen noget der sikrer en optimal mælkekvalitet.

  • Kølingen af mælken skal være påbegyndt senest 45 minutter efter udmalkning
  • Mælken skal være nedkølet til maksimalt 4 C senest 2 timer efter afsluttet malkning
  • Mælken skal holdes nedkølet indtil afhentning
  • Mælkekøletank og materialer, der kan komme i berøring med mælken, skal være levnedsmiddelgodkendt.
  • Mælkekøletankens mandeluge skal være tilgængelig i forhold til gældende mejeri- og myndighedskrav, herunder krav til stige og belysning. Er mandelugen ikke placeret i mælkerummet, skal den være aflåst.
  • Tanken skal være forsynet med omrøring, som sikrer, at mælken er omrørt og homogen ved afhentning. Røreværket skal som minimum køre i en 2 minutters periode hvert 15. minut.
Sammen styrker vi mælkekvaliteten og klimaaftrykket positivt
Kontakt

Log in with your credentials

Forgot your details?